රහස් කැමරා වලින් ශ්‍රී ලංකාවේ කෙල්ලන්ගේ ගත් වීඩියෝ, පහත සයිට් එකට ගිහින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න

Trip eka - Ashan

Shani akka - Wasanthi

Rosi with Me

Rasika Nangi - Rasika

Rasa Rahasa- Demiyan

Mage nama Raju

Punchi Amma - A Leval Kale

Issellama Kellek Ekka

Nilu ge kathava 1

Miss - Eda Ude

Manjula akka - Sunday Class

Mallika Servant Lasath

Mali Kolamba Giyaya

Masa 2 ke Puhunuva

Kandy Lamisi

Iresha Akka

Mamayi Kapilayi

Nonayi Mahaththayayi

Akkige Aluth Sellama

Adara Lalitha

Recent Comments

Recent Comments Widget

Sinhala Wela - Introduction

Please bookmark this site on your browser by pressing "Control" Key and "D"key of your keyboard at once, because if you miss this site it will be difficult to find this from search engines. Also make a bookmark on your social network if you are using this site from internet cafe. You can bookmark this site on facebook and twitter by clicking the "FaceBook share" and "Tweet" buttons on the upper right corner. We are very happy to hear your feedback and comment anything that you want to tell Us. If you have any "Sinhala Wal katha" and wish to publish in this Sinhala Wela site, please email those stories to this eamil address sinhalawal@gmail.com Also please remember to read our terms and conditions if you wish to continue with this site.